tui trong sau rieng

Một Số Giống Sầu Riêng Được Trồng Rộng Rãi

 09:00 04/11/2017

Sâu riêng có rất nhiều loại nhưng tốt nhất và được người dân ta trồng phổ biến nhất, rộng rãi nhất là ba loại sầu riêng: monthong, Ri 6, sầu riêng Chính Hóa.

tui trong sau rieng

Biện Pháp Phòng Một Số Sâu Hại Và Bệnh Hại Ở Cây Sầu Riêng

 09:00 28/08/2017

Sâu hại và bệnh hại ở cây sâu riêng ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ thuật trồng cây sầu riêng, những biện pháp phòng sâu hại bệnh hại này giúp năng suất sầu riêng được năng cao